Lars Levi Laestadius påverkan på det kristna livet i norra Skandinavien har varit och är mycket stort. Den laestadianska väckelsen växte fram under mitten av artonhundratalet – en annan tid, ett annat samhälle – men inte desto mindre är den också i dag en levande fromhetsrörelse spridd även till Nordamerika och delar av Sydamerika. Den är som störst i Finland där man räknar med ca 150 000 medlemmar. Väckelsen är en av dessa många och formande rörelser som påverkar svenskkyrkligt församlingsliv främst i de norra länen. I denna artikel av Lars-Erik Wikberg beskrivs såväl Lars Levi Laestadius liv, omvändelse och förkunnelse som rörelsens liv i dag. Författaren är verksam som egenföretagare och driver förlaget Biblioteca Laestadiana.

SPT har tidigare publicerat flera artiklar om inspirerande andliga ledare som bidragit till att forma svenskkyrkligt fromhetsliv: C.O. Rosenius i nr 21/2023; Den heliga Elisabeth Hesselblad i nr 21/2023; Erik Petrén i nr 3/2024 och 4/2024; Axel B. Svensson i nr 8/2024; Den heliga Birgitta i nr 9/2024. Att känna deras teologiska tänkande, pastorala arbete och inspirerande förkunnelse är viktigt för att förstå bredden och djupet i de rörelser som är så levande också i dag. Ytterligare artiklar kommer framöver.

Barndomen

Lars Levi föddes den 10 januari 1800 i Jäkkvik sex mil nordväst om Arjeplog. Hans mor Anna hade hört namnet i två drömmar. Fadern hade, då han smakat sprit, ett elakt ölsinne, som modern fick betala med bittra tårar. Båda föräldrarna hjälptes dock åt att fostra barnen i kristendomen. Detta torde också vara en orsak till att Laestadius uttryck »den himmelske Föräldern» ofta förekommer i hans predikningar, moderns kärlek och faderns stränghet i en person. Att »dia den himmelske Förälderns bröst» är en vanlig beskrivning i predikningarna.

Präst

Den 20 februari 1825 prästvigdes han tillsammans med sin bror Petrus i Härnösand. Sin första tjänst fick han som vicepastor i Arjeplog. Biskop Almquist i Härnösand hade utan att fråga Laestadius i hans namn sökt den lediga kyrkoherdetjänsten i Karesuando. Först efteråt bad han honom godkänna ansökan för att »icke göra sin biskop till en lögnare». Laestadius tillträdde tjänsten i Karesuando den 1 maj 1826. Han gifte sig 1827 med Kajsa Alstadius.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in