Om AI, Gud och människan

Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, väcker otaliga frågor, också teologiska. Frågor som måste ställas men som saknar svar. Men om inte frågorna ställs bearbetar vi inte heller de teologiska utmaningar som AI utgör. Utvecklingen är i dag svindlande snabb, oförutsägbar, okontrollerad och utgör både ett existentiellt hot och en möjlighet. Varthän bär det? I denna artikel väcker Martin Ånestrand, litteraturvetare, teolog och komminister i Sävare församling, frågorna som utmanar. Vad är en AI? I dag? I framtiden?

I kyrkan kommer AI inte att välkomnas som medlem, enligt biskop Susanne Rappman. Det slås fast i en intervju den 30 maj 2023 på SVT nyheter. Det gjorde mig nyfiken på vad som står i den grekiska grundtexten i några nyckelverser i NT. Jag återkommer med dessa efter en inledande överblick.

Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, går fort och det blir därför allt viktigare att som teolog och som troende kristen resonera om såväl faror som möjligheter med tekniken. AI har funnits ett tag och har letat sig in i våra apparater och i vår digitala vardag. Men utvecklingen har tagit ett rejält kliv på kort tid. Från att ha varit ett ämne i marginalen eller i sci-fi-böcker och -filmer, så tar AI plats även i de stora nyhetsflödena.

AI i dess mer utvecklade form kan få dramatiska konsekvenser för kyrkans tro och praktik. Därför är det är nödvändigt att kritiskt undersöka fenomenet. Till exempel: OM vi nu ska ha AI, hur kan den användas på ett sätt som främjar och respekterar Guds skapelse? En sådan kritisk undersökning kan röra sig från den etiska nivån mot den ontologiska, alltså från moralfrågor om gott och ont, till grundläggande frågor om vårt vara i världen. Vad är det att finnas till som människa i jämförelse med AI och med Gud och det gudomliga? Vilka relationer kan komma att råda mellan Gud, människa och AI? Är varelser som utvecklar självmedvetande på något sätt lika inför Gud? Vad är det vi människor har skapat och hur förhåller sig denna skapelse till den övriga skapelsen? Hur ska vi reagera om en AI kommer till tro på Kristus och vill bli döpt?

Tillbaka till mina bibelverser. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Här är det kosmos (världen) som älskas av Gud och räddas. Ordet pas skulle kunna översättas så att »allting som tror på honom inte ska gå under», inte specifikt människor.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in