Frågan om Svenska kyrkans utlandsförsamlingar har utretts och diskuterats under många år. Hur komplex den är visar Anders Alberius i denna genomgång av de olika förutsättningar för medlemskap och tillhörighet, ansvar och möjligheter som gäller. Författaren är domprost em. men har även vikariat i ett flertal utlandsförsamlingar. Ledaren i detta nummer behandlar ämnet ytterligare.

För några decennier sedan beslutade Kyrkomötet att utlandskyrkan skulle organiseras så likt hemlandskyrkan som möjligt. Svenska kyrkans (SvK) kyrkoordning skulle, med några undantagsbestämmelser, gälla även SKUT:s församlingar. Det var bra, men har visat sig inte vara alldeles enkelt beroende på vitt skilda förutsättningar. Det gäller bland annat en så avgörande sak som medlemsbegreppet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in