Prästgårdsteologi, utmaning 5

I denna avslutande artikel om fem utmaningar inför gudstjänstoch församlingslivet i dagens Svenska kyrka tar författaren, ärkebiskop em., upp mässans avslutande moment – sändningen – ett moment som sänder i väg gudstjänstfirarna, Guds folk, ut i en fortsatt gudstjänst och en alltid pågående efterföljelse. Sändningen avslutas inte i kyrkbänken. Den är en pågående rörelse i församlingen och det kristna livet.

Prästgårdsteologen Karl-Gunnar Ellverson var församlingspräst i Knivsta, studentpräst på S:t Ansgar och prästutbildare på Pastoralinstitutet i Uppsala. Hans huvudbok blev Handbok i liturgik (Verbum 2003).

Den självklara utgångspunkten när det gäller gudstjänsten var för honom dels lovsång och tillbedjan inför treenig Gud, dels delaktighet och gemenskap mellan gudstjänstdeltagarna. Poängen med gudsfolkets synligt aktiva delaktighet i gudstjänsten ville Ellverson också aktualisera genom gudstjänstens avslutandesändning–alltså kyrkans fortsatta missionsuppdrag. Det tillhör den kristna människans  praktik att hon tar emot för att i sin tur dela med sig och ge vidare. Så måste det ha varit i urkyrkan. Så borde det rimligen fungera även i dag.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in