Inom kyrkan har det skett en förändring från nåd till moral, från trons betydelse till moralens förhållningssätt. Men detta är inte den kristna trons avgörande innehåll. Om man gör det dubbla kärleksbudet som normerande leder det till sist kyrkan vilse. I denna tredje artikel om förändringarna i Svenska kyrkan visar här kyrkoherde em. Karl-Erik Tysk på hur moraliska frågor kommit att dominera.

Den förändring som kyrkan under det senaste seklet genomgått har på olika sätt berört moralen. I själva verket är det kanske just inom vissa delar av moralens område som den största förändringen ägt rum i vår kyrka. Dess betydelse förefaller ha ökat och dess innehåll förändrats. Det är en mängd frågor som då aktualiseras, och här kan endast ett fåtal tangeras.

Förskjutningen från tro till moral

Relationen mellan religion och moral är en komplicerad och mångdimensionell fråga som har diskuterats under årtusenden. En del vill göra gällande att moralen har sin grund i religionen, andra menar däremot att moralen står på egna ben. Det är väl rimligt att tänka sig att den inte nödvändigtvis behöver religionens stöd. Rent faktiskt har emellertid religion alltid varit förenat med en viss moral, liksom tro med handlingar. Men moralen har inte dominerat. Nåd har i den kristna tron alltid gått före rätt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in