Ulf Jonsson: Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. Fri tanke 2022. 192 sidor.

Ända sedan antiken har filosofer och andra diskuterat hur man ska förstå kausalitet. Under lång tid var det Aristoteles som dominerade scenen med sina fyra begrepp som på latin kom att kallas causa materialis, formalis, efficiens och finalis. Under nyare tid, i och med vetenskapens framväxt och upplysningstidens tänkande, kom intresset att koncentreras till causa efficiens, den effektiva orsaken.

Därigenom förändrades vår världsbild på ett genomgripande sätt. Föreställningen om världen som ett kausalt slutet system styrt av deterministiska naturlagar blev nästan helt förhärskande. Utrymmet för gudstro blev allt trängre och trängre och den så kallade deismen tycktes vara den enda återstående möjligheten. En Gud som skapat men sedan lämnat världen åt sitt eget öde.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in