En uppdatering

Just nu pågår ett omfattande arbete för att ta fram en ny eller reviderad psalmbok för Svenska kyrkan. Vem som helst har kunnat sända in bidrag och tusentals har kommit in. I och med 2022 års utgång stängdes fönstret för detta. Nu skall allt gås igenom. Här presenterar Henrik Tobin arbetet samt reflekterar över själva begreppet psalm. Han är kyrkomusiker, skribent och kyrkomusikforskare och har varit ansvarig för förstudien till en ny psalmbok. Han är dessutom ordförande i den grupp som tar fram nya psalmer till Den Svenska Psalmboken.

Som tidigare framgått i SPT beslutade Svenska kyrkans kyrkomöte 2016 att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att komma med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken. Vidare fick kyrkostyrelsen (KS) i uppdrag av 2018 års kyrkomöte att inhämta synpunkter från kyrkomötet på sitt förslag till direktiv, tidplan och andra ramar för arbetet. Därefter vidtog en kartläggning (2019) som förberedelse till psalmarbetet. Kartläggningen (benämnd förarbete) ledde i sin tur fram till den förstudie som presenterades 2021.

Kyrkostyrelsens överväganden inför en psalmboksrevision bygger på förstudien (studien finns i sin helhet på webben; sök på »Förstudie psalmboksrevision – slutrapport – Svenska kyrkan»). KS har lämnat ett huvudförslag bestående av två parallella spår: digital insamling av nya psalmer samt revision av Den svenska psalmboken 1986.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in