Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser. TLR Förlag 2022. 124 sidor.

Verkligheten kan inte i sin totalitet och i sin mångfald flyttas in i konstverket, säger Tage Lindbom. Den måste transformeras, förenklas och förkortas för att kunna njutas av betraktaren. Det är inte helt olikt det han själv gör i sin samhällskritiska analys, dock på ett helt annat sätt än den indignationsgenre som han beskriver. Skarpsinnigt analyserar han sin samtid med en nästan profetisk klarsyn, oftast med en vass udd mot de ideologier som präglat de senaste århundradena. Han kan påvisa hur de uppsatta målen ofta leder till sin motsats, eftersom man inte tar hänsyn till verklighetens beskaffenhet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in