Det omfattande arbetet med en ny psalmbok för Svenska kyrkan har börjat. I samband därmed kunde en översyn göras av evangelieboken så att den språkligt något otympliga benämningen av söndagarna i påsktiden ersätts med den enklare: Andra påsksöndagen, Tredje påsksöndagen o.s.v. t.o.m. Sjunde påsksöndagen, så att det därigenom – och tydligare än nu – framgår att även den tillhör påsktiden. Den här föreslagna ändringen till det bättre överensstämmer dessutom med hur den romersk-katolska kyrkan kallar dessa söndagar, vilket ur ekumenisk synpunkt inte är betydelselöst.

Örjan Blom