Ur SPT 2/2021

Att den akademiska friheten är hotad diskuteras alltmer. I postmodernismens kölvatten frodas många tankar om maktspel och förtryckande mönster, vilket leder till rädsla och försiktighet på universiteten. I denna artikel av Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och verksam vid högskolan i Borås, recenseras två nyligen utgivna böcker, vilka utifrån olika utgångspunkter skärskådar såväl bakgrunden till utvecklingen som de konsekvenser den riskerar att få för våra gemensamma intellektuella viktigaste institutioner – universiteten.

I en av de akademiska miljöer jag är verksam i utgick nyligen, i det förtäckta påbudets form, en kollegial rekommendation om att använda ett mera »rättvist» utbud av kurslitteratur. Cirkuläret var inte enbart ett uttryck för att meritokratiska värden har ersatts av radikalegalitaristiska diton inom universitetsvärlden, utan också för att den s.k. Social Justice­rörelsen alltmer flyttat fram sina positioner.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in