Monika Minnhagen Alvsten, Stefan Hammenbeck m.fl.: Ett ädelt och kostbart verk. Linköpings domkyrka. Linköpings domkyrkoförsamling 2022. 303 sidor.

Linköpingssiluetten har förändrats. När detta skrivs är hela domkyrkotornet inklätt i byggnadsställningar. Våra stora domkyrkor är imponerande historiska monument men de kräver dyrbar vård. I Linköping skall ca 1000 kalkstenar bytas ut och hela kopparplåten på tornspiran skall bytas ut. Arbetet skall vara klart 2025.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in