Floskelmästare
Han upptäckte hos sig själv en användbar förmåga av att inte säga något och samtidigt ge sken av att säga allting.

Galeazzo Ciano, Benito Mussolinis svärson om sig själv

Yttrandefrihet och åsiktsförtryck
Vi lever fortfarande i ett av världens friaste länder. Men gradvis krymper utrymmet för vad som får sägas, tyckas och utforskas. Inte genom direkta åsiktsförbud, men däremot genom en av försiktighet motiverad smidighet och självcensur, hjälpt på vägen av lagar, policyer och politiska önskemål.

Mattias Svensson, SvD 5 maj 2023

Okunnighetens värde
Dagens västerländska problem kan formuleras på följande sätt: I demokratins namn vill vi ge alla rätt att uttrycka sig, men samtidigt vill vi inte kräva att medborgarna ska anstränga sig att studera viktiga frågor och inte heller tränar vi dem i att lyssna. Författaren Isaac Asimov har formulerat den moderna självcentrerade medborgarens inställning på följande sätt: »Min okunnighet är lika mycket värd som din kunskap.»

Inger Enkvist, SvD 6/4 2023

Kanske?
Tror du nånsin Jesus använde ordet kanske? Jag är kanske sanningen och livet. Himmelriket är kanske nära… Ibland känns det som att hela vårt språk är invaderat av »kansken», en lämmelflod som förgiftar framtidstron, övertygelserna. Det skulle vara spännande att låta en ordbehandlare ta fram frekvensen av ordet kanske ur olika epokers texter.

Johan i Göran Tunströms roman Tjuven (1986)

Nödvändig K-märkning!
Relationer borde K-märkas och de kan aldrig ersättas med system.

Karin Wall-Källming, Kyrkomusikernas tidning 4/2023