Yttrandefriheten diskuteras som aldrig tidigare i Sverige. Men den friheten vilar på en annan rättighet, som sällan nämns med samma självklarhet: Religionsfriheten. Författaren, som är biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och författare till »Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion» (Timbro förlag), tecknar här utifrån sin bok en biblisk bakgrund till religionsfriheten och yttrandefriheten och visar hur dessa måste försvaras i ett öppet samhälle.

I Sverige, precis som i många andra västländer, ses religions- och övertygelsefriheten som en frukt av Upplysningen, präglad av växande religionskritik mot Europas statskyrkor. Efter årtionden av krig mellan katoliker och protestanter var det dags att slippa kristendomens börda. Tänkare och vetenskapsmän formulerade idéer om mänskliga fri- och rättigheter.

Det är sant att kristna i allmänhet och statskyrkor i synnerhet i många fall haft ett problematiskt förhållande till religionsfriheten. I olika tider har kyrkan gjort sig skyldig till förföljelse av religiösa minoriteter. Men det finns också mängder av exempel på motsatsen, som ligger mer i linje med kristendomens grundläggande idéer från dess urkund, Nya testamentet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in