Den rysk-ortodoxa kyrkan förbryllar. Att dess högsta ledning i dag stöder anfallskriget mot Ukraina i stället för att söka fred och gemenskap med sina ortodoxa syskon i Ukraina har överraskat. Men den rysk-ortodoxa självförståelsen och synen på västerlandet som en alltmer dekadent civilisation öppnar för detta. Ändå, vilket artikelförfattaren här visar, så tillhör det den ortodoxa kulturen och kyrkan att ha Kristus i centrum. Den vill främja förverkligandet av Guds rike i världen och är öppen för mystika erfarenheter. Den rysk-ortodoxa kyrkan före kriget hävdade djupa andliga värden. 

Den rysk-ortodoxa kyrkan tycks befinna sig i en kris på grund av sina för många till synes märkliga, officiella ställningstaganden till kriget i Ukraina. Man kan fråga sig vad det är i denna ortodoxi som har lett till något sådant.

En som ingående reflekterat över den ortodoxa kulturen är protopresbytern Vasilij Zenkovskij (1881–1962), som under sin exil i Paris verkade som professor. Han utgav bland annat ett omfattande verk om den ryska filosofins historia. Några av hans essäer om ortodox kultur gavs 2007 ut i Moskva med välsignelse av den dåvarande patriarken Aleksij II, Смысл православной культуры (Den ortodoxa kulturens betydelse).

Man märker att Zenkovskij intensivt drömmer om en renässans för den ortodoxa kulturen i Ryssland. Med kultur avser han allt mänsklig skapande i världen, inte bara normer och värderingar. I viss mån har han fått sin dröm förverkligad. Men blev det som han hade tänkt sig? Låt oss se hur han uppfattar ortodox kultur.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in