Att Sverige hamnat i den yttersta marginalen i World Values Survey internationella undersökningar av folks och länders attityder och värderingar lär vara väl känt. Men hur blev det så? Hur blev Sverige statsindividualismens förlovade land? Per Ewert redogör i en populariserad version av sin avhandling för utvecklingen och för hur Socialdemokraterna hade det som ett ideologiskt projekt – att omvandla Sverige och förändra skolan, familjen och kyrkan inifrån. I denna recensionsartikel lyfter recensenten fram händelseförloppet och de antiauktoritära värderingar som kom att prägla Sverige.

Per Ewert, lärare, direktor för tankesmedjan Claphaminstitutet och ledarskribent i VärldenIdag, vittnar om att hans aktuella forskning stämplades som kontroversiell både under seminarier och vid själva disputationen. Han hade nämligen utmanat det mäktiga socialdemokratiska partiet.

Nåväl, det gick trots detta vägen. I november 2022 försvarade han vid universitetet i Stavanger sin avhandling Moving Reality Closer to the Ideal om processen i riktning mot autonomi och sekularisering under den socialdemokratiska hegemonin i 1900-talets Sverige. Som fil. dr i politisk historia kan Per Ewert nu publicera en svensk och populariserad version med titeln Landet som glömde Gud. Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land. Denna bok står här i blickfånget.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in