Den tillfälliga kompromissen som framgångsrik arbetsmetod

I denna artikel visar författaren utifrån sin avhandling hur Svenska kyrkan desarmerades på ett politiskt medvetet sätt från sin starka position i samhället. Med tillfälliga kompromisser längs vägen manövrerade Socialdemokraterna medvetet för att dess egen socialistiska ideologi skulle gälla även inom kyrkan. Vad som skedde är en kyrkans djupgående inre sekularisering, fullständigt unik i ett globalt perspektiv. Svenska kyrkan blev långsamt men obevekligt partipolitikernas kyrka med frågor som ämbetssynen, relationen mellan kyrka och stat och äktenskapssynen som banbrytare. Per Ewert är filosofie doktor på avhandlingen Moving Reality Closer to the Ideal (2022), om Sveriges politiska process mot sekulär individualism. Den kan läsas i populärversionen Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land (2022) som recenseras i detta nummer av SPT.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in