Anders Arborelius resonerar om aktuella frågor

SPT:s redaktör Berth Löndahl fortsätter här sitt samtal med kardinalen och biskopen för Stockholms katolska stift Anders Arborelius. Etiska frågor som abort, dödshjälp och äktenskap berörs liksom kloster och konversioner.

Fortsättning från föregående nummer.

Berth Löndahl: Men vi behöver även tala om de etiska frågorna. Som frågorna om dödshjälp, abort och äktenskapet. Vad är katolska kyrkans argument i abortfrågan?

Katolska kyrkans syn på abort grundas i människosynen, att människan från första ögonblicket är en person med ett skyddsvärde som är okränkbart.

Anders Arborelius: Abortfrågan är väldigt svår ekumeniskt. Nu är det för oss oroande att den ses som så väsentlig att den kanske kommer att skrivas in i grundlagen. Att få ett ekumeniskt samtal om detta är mycket svårt. Men det finns en del kyrkliga grupper med vilka vi brukar ha en livets söndag.

Katolska kyrkans syn på abort grundas i människosynen, att människan från första ögonblicket är en person med ett skyddsvärde som är okränkbart. Från den naturliga befruktningen till den naturliga döden, att människan inte har rätt att ta ett sådant liv. Detta är naturligtvis svårt för många att förstå, men ser vi också att många som gör abort själva skadas, att det blir ett djupt sår. Så kan exempelvis kvinnan många år efter en abort fråga läkaren om det var en pojke eller flicka. Men läkaren kan och vågar inte svara, för det är som att förmänskliga barnet. Många väljer av personliga eller ekonomiska skäl att göra abort, så att ifrågasätta aborträtten blir misstänkt i vår tid. Men även ekumeniskt är det svårt att få förståelse för frågan.

Nu är det naturligtvis en av våra stora möjligheter som kyrka att vi kan förmedla förlåtelse. Det kan ingen kommunal eller statlig myndighet göra. Förlåtelsen måste vi betona när det gäller abortproblematiken. Att det finns nåd och upprättelse, att vi får lägga det i Guds barmhärtighet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in