Anders Ekenberg (red.): Communio. Kommunionssånger för sön- och helgdagar. Veritas förlag, 2023. 160 sidor.

Anders Ekenberg har sammanställt och givit ut det föreliggande urvalet kommunionssånger i gregoriansk tradition. Sångerna består av en antifon och en psalmodi på vilken ett antal psaltarverser sjungs. Efter sångerna följer ett antal olika Gloria Patri som kan användas som avslutning på sångerna. Det finns en sång för varje söndag samt för vissa festdagar under det katolska kyrkoåret. I ett med utgåvan medföljande lösblad finns förslag för användning under kyrkoåret i Svenska kyrkan, utarbetat av Mikael Isacson. Det gör utgåvan användbar också i ett svenskkyrkligt sammanhang.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in