I de flesta av Svenska kyrkans stift finns ett stiftshistoriskt sällskap. En gång om året samlas representanter för de stiftshistoriska sällskapen till ett gemensamt symposium. Det senaste arrangerades av Växjö stiftshistoriska sällskap och ägde rum i Kalmar den 3–4 maj.

Efter inledning av samrådsgruppens, tillika värdsällskapets, ordförande Lars Aldén delade Växjöbiskopen Fredrik Modéus med sig av »Några reflektioner kring mitt biskopsvapen och valspråk». Efter reformationen kom biskopsvapnen ur bruk, men de återupplivades på 1960-talet av konstnären Bengt Olof Kälde (som även är upphovsman till de vinjetter vi använder i SPT). Hos biskop Modéus består själva vapenskölden av fyra fält. Två av dem avbildar tre manshuvuden, d.v.s. stiftets vapen med S:t Sigfrids systersöner, de halshuggna martyrerna Unaman, Sunaman och Vinaman. I de två övriga fälten finns lammet med segerfanan. Över lammet svävar en örn som i sin högra klo håller en fotboll, en anspelning på biskopens fotbollsintresse. Diplomatiskt nog avslöjade dock inte biskopen vilket av stiftets tre topplag, Jönköpings Södra, Östers IF eller Kalmar FF, han håller på.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in