Ja, vad är kyrkomusik? Kyrkomusikernas omöjliga fråga – den som aldrig låter sig riktigt besvaras utan måste mötas med ödmjukhet. Jesper Glans, organist i Ljungby pastorat (och därtill vinnare av Svenska Orgelsällskapets 2:a Nationella Orgeltävling i år), har tidigare skrivit flera artiklar om kyrkomusik i SPT och funderar här över frågan. Med citat från Carl Sjögren väcks tanken om kyrkomusiken som ett sakrament – som en levande förmedlare av kyrkans tro och bekännelse.

Den här artikeln skall behandla frågan om vad kyrkomusik är. Det är ett ämne som är ofantligt stort, och jag har inte som mål att kunna svara på frågan utan kanske mer lyfta några perspektiv av kyrkomusiken som förhoppningsvis kan leda till funderingar och samtal. Musiken är ständigt aktuell i kyrkans liv, särskilt nu när svenska kyrkan på nationell nivå arbetar med sina gudstjänstböcker. Kyrkohandboken blev klar 2017, och nu är arbetet i gång med en revidering av psalmboken 1986. Här kan det vara på sin plats att fundera över vad musiken har för funktion i vårt kyrkliga liv, hur den skall användas och hur den bör vara.

Alla kristna traditioner har i alla tider använt sig av musik för bön och lovsång i gudstjänsten, och sången är på något sätt ett naturligt hjälpmedel för bönen och samtalet med Gud.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in