Att stå till svars
Själv kommer han [Modéus] alltid att se världen utifrån Jesus ögon, och hans agenda.
– Det är det jag vill bli ställd till svars inför, inte om jag var tillräckligt vänster eller höger, utan var du Jesustrogen i det du gjorde.

Martin Modéus, SvD 6/1 2023

Relativismens diktatur
Han [Benedikt XVI] brukade också varna för den relativismens diktatur som han menade brett ut sig i västvärlden och som yttrar sig i en strävan att påtvinga alla ett visst tänkande. Mot denna nya form av totalitarism måste, menade han, kyrkan värja sig, och han vände sig med skärpa mot tendenser att förväxla kyrklig reform med anpassning till den gängse tidsandan.

Yvonne Maria Werner, Dagen 11/1 2023

Den annorlunda kyrkan
Kyrkan är en aktör i sin egen rätt, den behöver inte fråga om lov. Dess storhet ligger bland annat i att den är väsensskild från både socialkontor och politisk logik. Den kan möta sin nästa som medmänniska, kärleksfullt ta emot henne som gäst och besökare och därmed skapa en värdighet och jämlikhet i mötet som sällan genomsyrar mötet då staten möter klienten, eller politikern sin potentiella väljare.

Tove Lifvendahl, Signum nr 8/2022

Varför man går till kyrkan?
För Sonja var det fullständigt ointressant att kristen tro hade något att säga om rättvisefrågor. Dem hade hon svar på i sin socialistiska grundhållning. Till kyrkan kom hon för att få fundera över det där med Gud som hon inte riktigt förstod sig på men var fascinerad av.

Helene Egnell, Svensk kyrkotidning 1/2023

Säker osäkerhet
Det är viktigare att stå på en säker grund och själv vara osäker, än att själv vara säker och stå på en osäker grund.

Medlem EFS Vistträsk, Budbäraren 11/12 2022