Hur är det möjligt?
Hur kan en organisation bestå, som opererar utifrån så motstridiga principer, att en präst inte får predika teologi i socialdemokraternas namn, medan samma kyrkas officiella teologiska hållning ytterst sett kan bestämmas av just ett politiskt parti som är representerat i riksdagen? [...] Varför talar vi idag inte om det faktum att det med nuvarande ordning i princip är möjligt för ett högerextremt främlingsfientligt riksdagsparti att ta över makten i Svenska kyrkans högsta beslutande organ, och låta sin verklighetsfrämmande ideologi genomsyra inte bara beslut i teologiska frågor, utan också i praktiska?

Anders Runesson, Kyrkans Tidning nr 31/2017

Nedläggningshotad kyrka lägger inte ned
I medier kan det ibland låta som att kyrkan är nedläggningshotad, men om man tittar i myllret av lokala sammanhang ser man ofta att skolan är borta, apoteket är väck och polisen finns där inte längre – men kyrkan är kvar. I ett samhällsperspektiv är vi den institution som lägger ner minst, inte mest.

Ärkebiskop Martin Modéus, SvD 6/1 2023

Prästgårdarna och skatteverket
På några få år upplöstes en 700-årig prästgårdskultur och en modell för både statens och kyrkans närvaro över hela landet. Hanteringen av prästgårdsfrågan fick långt större konsekvenser än vad någon hade förväntat sig. Hur gick det till? Med facit i hand ter det sig som att aktivism på en lokal skattemyndighet var startskottet för en process som ledde fram till att en månghundraårig prästgårdskultur kom att avskaffas på något decennium.

Martin Tunström, Axess nr 8/2022

Kyrkans rum och paradiset
En bild av denna starka koppling mellan kyrkobyggnaden och Kristus är även den medeltida ordning genom vilken en kyrka invigdes. [...] Kyrkan blev den plats där det förlorade paradiset kunde återfinnas på grund av Kristi återlösningsverk, Den blev en mötesplats mellan himmel och jord, en dörr till det förlorade paradiset. Här var paradiset återvunnet.

Kjell O. Lejon, Vår Lösen nr 6/1999