Apropå mission – och diakoni

Från det ögonblick då [kyrkan] i påskmysteriet som gåva mottog den yttersta sanningen om människolivet, har kyrkan gett sig ut på en pilgrimsfärd på denna världens vägar för att förkunna att Jesus Kristus är »vägen, sanningen och livet» (Joh. 14:6). Det är hennes plikt att tjäna mänskligheten på olika sätt, men ett av dessa sätt medför ett ansvar av särskilt slag: sanningens diakonia.

Johannes Paulus II, Fides et Ratio

Mission och förkunnelse

En missionerande förkunnelse är koncentrerad på det väsentliga, detta som kan väcka nyfikenhet och verka attraktivt, det som får hjärtat att brinna som hos lärjungarna i Emmaus. Vi måste alltså finna en ny balans, så att kyrkans moraliska lärobyggnad inte faller ihop som ett korthus, förlorar sin fräschör och sin evangeliska väldoft. Evangeliet måste bäras fram enklare, djupare, varmare.

Intervju med påven Franciscus, Signum 6/2013

Ytlighetens tyranni

Var går gränsen för denna ökande exploatering av det ytliga? Är det av värde att få veta att rikets talman tycker det är roligt att handla frukost iklädd frack efter en statsbankett? Är det sunt att dela och sprida stora delar av vad man gör så fort det skett? Och är det vettigt av vuxna människor att mäta framgång i antalet följare på olika sociala medie-plattformar?

Helena D’Arcy, Katolskt Magasin 10/2021

Fel och rätt kön?

Könsdysfori är ett reellt problem. Det finns otvivelaktigt människor som känner ett stort lidande inför att de upplever sig vara »tilldelade fel kön» vid födseln. Men det är också ett reellt problem att vården, ivrigt påhejad av normkritiker som menar att könet enbart är socialt konstruerat, ägnat sig åt icke evidensbaserade ingrepp i barns liv.

Frida Park, Dagen 12/11 2021