Receptiv ekumenik och synodalitet
För prenumeranter
av Nausikaa Haupt — 13 min lästid

Receptiv ekumenik och synodalitet

Receptiv ekumenik kan kort sägas handla mer om mottagande och lärande, lyssnande, än om givande. Vad behöver vi i vår tradition lära och ta emot, med integritet, av andra, istället för vad andra kan lära av oss? 

Den helige Ande och andligheten

Den helige Ande och andligheten

SPT — 4 min lästid

Finns samma mod i Svenska kyrkan att våga lyssna till den helige Ande och dennes vägledning? Bland förtroendevalda på nationell och lokal nivå? Bland präster, personal och medarbetare? Ett lyssnande efter Skriftens vittnesbörd? Efter den helige Andes röst?

För inloggade
Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden

Niklas Adell — 2 min lästid

På det personliga planet handlar trefaldighetstiden om livet som döpt. I dopet med-dör och med-uppstår en människa med Kristus och den människa som »lever i sitt dop» delar livet med honom som har dött och uppstått med det liv som inte mer kan dö. Åt detta dopliv ger den helige Ande liv.

För prenumeranter
Koncilier före Nicaea

Koncilier före Nicaea

Sten Hidal — 8 min lästid

Det finns en risk i att överdriva den lokala självständigheten under fornkyrklig tid. Kyrkan som helhet skulle aldrig ha kunnat överleva om de olika lokalkyrkorna fungerade som separata enheter utan kontakt med varandra.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.