Samtal med kardinalen, I
För prenumeranter
av Berth Löndahl & Anders Arborelius — 9 min lästid

Samtal med kardinalen, I

Det är för tidigt att säga hur det kommer att bli i framtiden, men ännu så länge är man bunden av statens definition av vad kyrkan är, och då är man faktiskt också bunden vid staten. Man har en egen lag för Svenska kyrkan, vilket ur ekumenisk synvinkel är olyckligt.

Motionera mera! Eller mindre?

Motionera mera! Eller mindre?

SPT — 4 min lästid

SPT:s läsare förstår förstås att rubriken inte primärt är en slogan för Friskis & Svettis utan en uppmaning till alla ledamöterna i kyrkomötet. För liksom vi måste vara igång fysiskt, så måste Svenska kyrkans högsta demokratiskt valda beslutande organ vara i rörelse.

För prenumeranter
Birgitta och Marias andliga moderskap

Birgitta och Marias andliga moderskap

Anders Arborelius — 8 min lästid

Marias moderskap är en omistlig del av det andliga arv som Jesus har lämnat efter sig åt sina lärjungar. Inte minst i vår tid och i vår miljö blir detta moderskap ett profetiskt budskap för en generation som ofta tycks ha förlorat insikten i att vi behöver moderskap och moderlighet. mer än någonsin.

För prenumeranter
Fadern och fäderna

Fadern och fäderna

Folke T Olofsson — 9 min lästid

Faderskapet är inte bara en skapelseordning enligt modellen trust the basic design. Det ligger djupare än så. Faderskapet är grundat i Guds eget väsen som evig Fader till den evige Sonen.

För prenumeranter
Enhetens tecken

Enhetens tecken

Mikael Löwegren — 3 min lästid

I dag är det fortfarande möjligt att inom ramen för kyrkohandboken och kyrkoordningen fira en mässa som strävar efter kyrkans synliga enhet, men det går också att fira en mässa som inte gör det. Allt beroende på vilket alternativ man väljer.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.