För prenumeranter
Folket i den gudstjänstfirande församlingen

Folket i den gudstjänstfirande församlingen

Sven-Erik Brodd — 4 min lästid

Tydligast framträder det allmänna prästadömet när det firar mässan tillsammans. Här är Kristi offer närvarande och församlingen får del av dess frukter: frälsning, nåd och frihet. Här möter den levande Gud sitt folk och folket frambär bönens och lovets offer.

Folklig mission & missionerande folklighet

SPT — 4 min lästid

Att missionera är att i ord och handling gestalta evangeliet i mötet med människor. Den franske jesuiten Henri de Lubac menade att »om Kristus är Guds sakrament, är Kyrkan Kristi sakrament. Hon har till uppgift att re-presentera honom, att göra honom närvarande i världen.»

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.