För prenumeranter
Från socialism till sufism

Från socialism till sufism

Gunnar Hyltén-Cavallius — 4 min lästid

Man kan göra en grov uppdelning av Lindboms arenor: en konservativt samhällskritisk och en andlig. För honom var troligtvis dessa spelplaner sammanvävda. Man bör dock se och bedöma varje sak för sig.

För prenumeranter
De första kvinnliga prästerna

De första kvinnliga prästerna

Andreas Wejderstam — 3 min lästid

Bokens ena syfte är att tillgängliggöra dessa berättelser som ett slags historisk dokumentation. Det andra syftet är att med autentiska vittnesbörd fördjupa och komplettera historieskrivningen i avseende på 1958 års beslut i kyrkomötet.

För prenumeranter
Andra söndagen efter trefaldighet

Andra söndagen efter trefaldighet

Bo Johanneryd — 4 min lästid

Gud kallar som ingen annan. Kallelsen till Adam efter syndafallet: »Var är du?» upprepas ständigt på nytt, när den helige Ande vill väcka en människa till insikt om sitt behov av gemenskap med levande Gud.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.