Bibeln är en viktig bok. Det är de flesta överens om. Men Bibeln är också en svår bok. Därför finns det barnbiblar, biblar som är anpassade för barn. Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, har forskat om barnbiblar. Här berättar han om hur genren uppstod och om vad som utmärker den. Den första barnbibeln hade Martin Luther som upphovsman, och den var illustrerad. Avslutningsvis ger artikeln några synpunkter på hur man kan tänka när man väljerut en lämplig barnbibel.

Året är 1528. Martin Luther är ute på några av sina första visitationer i de numera protestantiska områdena i Tyskland. Och han slås av den extremt dåliga kunskap om kristen tro som finns ute i bygderna. I många fall kan man helt enkelt inte ett skvatt. Luther skrider därför till verket, och skriver några av reformationens mest banbrytande skrifter.

Han skriver Lilla katekesen. Han skriver Stora katekesen. Och han skriver Passional, den allra första barnbibeln.

Luther själv kallade Passional för en »lekmannabibel», en bibel som var tänkt för »barn och enkla människor». Han skrev den eftersom han fann det vara avfundamental vikt att lära ut de bibliska berättelserna till de tyska barnen, men även till de många vuxna som inte kunde läsa. Den bestod av femtiotalet berättelser, varav alla var illustrerade.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in