Intervju med ärkebiskop Martin Modéus

Att vara kyrka i samhället – och att samhället är i kyrkan. I detta samtal mellan Svenska kyrkans nye ärkebiskop Martin Modéus och SPT:s redaktör Berth Löndahl finns båda perspektiven med. En levande kyrka lever lokalt, som församling, i mötet med enskilda. Det är den nära och närvarande kyrkan. Den lokala miljön och bygden likaväl som den stora samhällsgemenskapen finns med i kyrkan. Där börjar samtalet – i Svenska kyrkan och hennes identitet i dagens samhälle – för att också vidgas till den nära församlingsgemenskapen. Det är där kyrkan blir till.

BL: Låt oss börja i samhället med Svenska kyrkans plats i och relation till sin omgivning. För en tid sedan skrev du en artikel i DN om vem som kan vara medlem i Svenska kyrkan. Frågan aktualiserades av att Centerpartiets nye partiledare är medlem i kyrkan samti­digt som han kallar sig »kulturell muslim». Du markerade tydligt i artikeln att kyrkans grundfäste är i Jesus Kristus. Vi ser i samhäl­let en ny nyfikenhet på andlighet. Men vad säger du, gäller den också Jesus?

MM: Jag tror att vi som kyrka rätt länge har plågats av dåligt självförtroende som gör att vi inte vågat se vad som finns, att det finns en nyfikenhet på andlighet och kristen tro och därmed även på Jesus Kristus. Sedan måste Jesus presenteras på ett sätt som inte bara upprepar gamla ord utan där han framträder som den nydanande attraktiva ledare som han både var och är. Jag tror att det finns en efterfrågan om större tydlighet, man vill inte möta rökridåer utan veta var vi står. Då lyss­nar man och tar det på allvar.

BL: Finns det en ny efterfrågan? Inom kyrkan möter jag ofta en försagdhet om Jesus som inte längre finns på samma sätt i samhället.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in