Lord Peter Wimsey tillhör detektivromanernas centrala historia. Litterärt högtstående, skickligt genomförda intriger och spännande läsning. Det är dessa böcker som gjort Dorothy L. Sayers till en välkänd författare världen över. Ändå är hennes produktion mycket större än så. Dramer, teologiska artiklar och böcker av stor kraft har kommit från hennes hand. Nyligen har på svenska utkommit det stora dramat Kejsar Konstantin och koncilitet i Nicaea: ett krönikespel (Artos 2023). Här presenteras denna vidare och större produktion av Sten Hidal, professor em. i Gamla testamentets exegetik och välkänd skribent i många ämnen.

När en svensk översättning av C. S. Lewis The Screwtape Letters gavs ut under titeln Helvetets brevskola var den försedd med ett företal av Yngve Brilioth, då biskop i Växjö. Där skriver han att Lewis ingår i en grupp av kristna författare i England, till vilken kunde räknas också Dorothy Sayers: »Deras omvändelse, där man kan tala om en sådan, har icke fört dem till en mer eller mindre vag idealism, utan till en stundom nästan utmanande dogmatisk högkyrklighet.» Biskopens kriterier för vad som är »utmanande» förefaller lågt satta, men i sak har han rätt. Både Lewis och Sayers var bekännande kristna och det präglar deras verk.

Att Dorothy L. Sayers (1893 – 1957) numera är mest känd för sina detektivromaner med Peter Wimsey som huvudperson, kan inte förnekas. Även om amatördetektiver har sett sina bästa dagar i en tid av DNA-teknik, måste den litterära kvaliteten i hennes böcker erkännas. Men hon var så mycket mer än detta. Hon var dramatiker, poet, översättare och lekmannateolog. Här skall hennes kyrkliga och teologiska insats något belysas.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in