Att Bo Giertz haft ett påtagligt inflytande över svenskt kyrkoliv är väl känt och ovedersägligt. När Expressen för några år sedan presenterade en lista över vilka läsarna valde som nittonhundratalets främsta romaner så fanns Stengrunden med i toppskiktet. Och när Kyrkans Tidning ställde frågan om vilka som betytt mest för Svenska kyrkan under 1900-talet så kom Giertz på första plats. Men även om hans inflytande på det svenskkyrkliga skeendet varit betydande har än mer avgörande varit den andliga vägledning som hans böcker gett. Men inte bara i Sverige utan också i grannländerna. Vi får här en presentation av Giertz betydelse för kyrkofromheten i Danmark. Författaren presenteras efter artikeln som översatts från danskan av Roland Kristensson.

År 2019 var det 80 år sedan Bo Giertz utgav Kristi kyrka. Det markerade Kyrka och Akademi under två dagar på Hjelmserydsstiftelsen. Jag blev då ombedd att hålla ett föredrag om Bo Giertz bok i I folkekirkens land. Med det uttrycket tänker man sig Danmark som ett land som har en särskild folkkyrkoordning. Hur ter sig Kristi kyrkas historia i Danmark och vilken betydelse kan denna bok ha i dagens situation i Danmark? Här följer en bearbetning av föredraget.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in