Kort efter att jag tidigt i våras ombetts att skriva till denna verktygslåda drabbades jag av »Kansli utan kanslist»-fenomenet. Det fick till följd att jag i stället för att ha tid att skriva blev tvungen att på ännu större allvar än vanligt handskas med utmaningen som artikeln skulle behandla, att hålla pastoralt fokus. Verkligheten är sällan optimerad på just det sätt som ger mig bäst förutsättningar att ägna mig åt det jag helst vill som kyrkoherde – för att tala som en managementkonsult.

Så, hur navigera bland arbetsgivardeklarationer, konfirmandgrupper, vård- och underhållsplaner, 365-uppdateringar, dopsamtal, begravningspastoraler och tidrapporter? Tanken är att här reflektera kring hur jag som kyrkoherde kan vårda herderollen. Få vara präst, andlig ledare och peka ut riktningen för församlingen samtidigt som det är mycket administration och praktiska göromål. Hur får jag alla dessa arbetsuppgifter att inte strida mot varandra?

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in