En drottnings jultal
But in time, through His teaching and by His example, Jesus Christ would show the world how small steps taken in faith and in hope can overcome long-held differences and deep-seated divisions to bring harmony and understanding ... Many of us already try to follow in His footsteps. The path, of course, is not always smooth and may at times this year have felt quite bumpy. But small steps can make a world of difference.

Drottning Elizabeth II, jultal 2019

Det glädjelösa kristna politiska engagemanget
Talet om »skapelseplanet» kan också vara en av förklaringarna till den märkligt skuldtyngda och glädjelösa trötthet som har präglat en viss sorts kristet politiskt engagemang. Det tar sin utgångspunkt i allmänmänskliga principer om rättvisa och människovärde i stället för att drivas av kärleken till och föreningen med Jesus.

Magnus Malm, Pilgrim nr 2/2003

Att se sig själv i spegeln
Samvetet är också den positiva kraft som tvingar eller övertalar människan till de handlingar som hon innerst inne vet är riktiga – det hon måste göra för att sedan kunna möta sin bild i spegeln utan att skämmas.

Anders Piltz, Signum nr 8/2010

Samvete och tid
Människans samvete är beroende av tiden för sin existens.

Tarkovskij

Verkligheten?
Jag intresserar mig för de politiska och sociologiska effekterna av en oförmåga att se realiteter i vitögat, en ovilja att konfrontera världen som den är inte som vi vill att den ska vara.

Christian Abrahamsson, Axess nr 4/2022