Slumrande jätte
2023 borde svensk kristenhet därför lägga av sin osäkerhet och ställa sig frimodigt i predikstolar och på torg med sitt unika budskap av omvändelse och frihet från synd, fångenskap och missmod. Den kristna kyrkan är en slumrande jätte som behöver väckas till liv och ta sin roll som omistlig resurs i det Sverige där folket åter behöver få höra den gode Herdens röst.

Per Ewert, Världen Idag 30/12 2022

Lidelsefullt folk
Kyrkan har inte behov av så många byråkrater och funktionärer, utan av »lidelsefulla missionärer, gripna av entusiasm att förmedla det sanna livet». Helgonen kallar oss till detta, att »gå ut ur oss själva, ut ur den lugna och sövande medelmåttan».

Katrin Åmell, citerar ur Gläd er och jubla. Påve Fransiscus apostoliska utmaning, Signum nr 6/2019

Fältsjukhus
Kyrkan – och vi alla – lider med henne när vi ser hur många som glider bort i den »globaliserade likgiltighet», som påve Franciskus brukar tala om och fastnar i den »relativismens diktatur» som påven Benedikt myntade. Men samtidigt påminner påve Franciskus oss om att kyrkan är ett »fältsjukhus», där de sårade och sjuka kan helas från synd och otro.

Kardinal Anders Arborelius, Katolskt Magasin n5 5/2021

Anti-budskap
Den kristna tron är ett anti-budskap, en stötesten, en skönhet som kommer från en annan värld. Man kan inte resonera sig fram till den. Den måste formas av Guds löften, inte av människornas behov. En sådan teologi må verka omodern men betraktad från ett annat perspektiv ... borde Ratzingers augustinska arv vara goda nyheter.

Philip Geister om påve Benedictus XVI teologi, Signum 2/2006