Apropå att vara svensk här hemma och i världen
Hur skall vi kunna lyckas med att på en gång förvånas över världen och känna oss hemma i den? Hur skall denna vår tillflykt i världsalltet ... på en gång kunna ge oss känslan av spänningen att vara i en främmande stad och känslan av trygghet och stolthet att vara i vår egen stad?

G.K. Chesterton

Apropå SKUT – att vara hemma när man är borta
Man bör skilja mellan hemlängtan och längtan efter ett hem; den förstnämnda är, åtminstone skenbart, riktad mot det förflutna, medan hemmet i den senare som regel är i futurum perfektum ... det är en längtan att känna sig hemma, att känna igen sig i omgivningen och höra dit. Den sortens »hemlängtan» är den dröm om att höra till, om att för en gångs skull vara från en plats och inte bara .

Zygmunt Baumann, Moderna Tider sept. 1994

Missnöjda kunder?
Själva är vi missnöjda kunder som sagt upp abonnemanget på kristendomens tjänster. Vi frågar: »Vad har kyrkan att erbjuda?» Men kyrkan är en plats där man samlas för att be till Gud. Det är ingen serviceinstitution som ska förse oss med religiösa upplevelser som motprestation för skattemedlen.

Horace Engdahl, SvD 26/2 2023

Stordrift för alla men vad blir då kvar?
Är stordrift och gemensamma administrativa system den väg vi ska gå för att räcka evangeliet till nya generationer? ... Det har lagts otroligt mycket tid, pengar och kraft på att forma storpastoraten de senaste åren. Det samma gäller för fortbildningar i diverse ekonomiska och administrativa system. Att hitta vägar till en hållbar kyrka i framtiden är målet – men om vi längs vägen faktiskt missar att möta människor, Gud och varandra, vad blir det i så fall kvar?

Lena Löwendahl Kjellström, Kyrkans Tidning 6/2023