Administration eller verksamhet
En central observation är alltså att det har skett en förskjutning i vem som administrerar och vad de gör. Det som pågår i offentlig sektor är en elevering, en upphöjning, av administrativt arbete: De administrativa yrkesutövarna strävar mot mer avancerade arbetsuppgifter av strategisk och övergripande karaktär, samtidigt som de avhänder sig mer triviala uppgifter. Personalen i kärnverksamheten sitter plötsligt och utför enkla uppgifter.

Johan Alvehus och Gustaf Kastberg Weichselberger, DN 230205

Över-organiseringen
Administration av systemen äter upp allt mer av arbetstiden för såväl chefer som medarbetare. Genom makten över system och policys styr staberna i allt högre grad hur arbetstiden används, men insikten är ofta bristfällig om den lokala verksamheten och vilka konsekvenser styrningen egentligen får... Att nå den här lokala anpassningen kräver insiktsfullt beslutsfattande på lokal nivå utifrån en lokalkunskap som ofta saknas högre upp i organisationen.

Niklas Lång och Kjell Lindström, Kyrkans Tidning 2/2016

Livaktig eller levande?
En livaktig församling behöver inte vara detsamma som en levande församling. En livaktig kan fungera som vilken förening som helst, med duktiga skickliga ledare och engagerade medlemmar, men allt hänger på vad dessa kan prestera med egna resurser och talanger. Församlingen i biblisk mening är en levande organism som hämtar sin kraft och sin näring i Guds Ord och sakramenten.

Yngve Kalin, Kyrka & Folk 1/2023

Animerad individualism
Det är disneyindividualism som hindrar verklig personlig utveckling. Lika förljugen som den där tillsammansreligionen som säger att vi kan klara av vad som helst tillsammans, att problem alltid löses bättre i grupp, att vi behöver varandra, alla lika mycket. Disneyindividualismen och tillsammansreligionen hakar i varandra.

Susanna Birgersson, Axess 2/2023