Vad ska man ha dom till?
Ibland går det fel. Jag ska aldrig glömma mötet med kyrkoherden, som måste spara och kom­ mit på den geniala lösningen att man kunde låta föräldrarna skjutsa barnkörbarnen i stads­delskyrkorna till en längre och gemensam öv­ning inne i centrum. På frågan varför man hade byggt dessa stadsdelskyrkor, nära där människor lever sina liv och vad man skulle ha dom till, blev hen tyst.

Karin Wall-Källming, Kyrkomusikernas tidning nr 4/2023