Ingen lyx utan nödvändighet
Skulle jag lita på en läkare som inte håller sig à jour med den senaste medicinska vetenskapen? Är ett andligt ledarskap utan en genuin teologisk kompetens verkligen möjligt? Teologisk bildning är ingen lyx utan en nödvändighet för en kyrka som vill vara aktuell på ett hållbart sätt och inte bara påverkas av flyktiga aktualiteter. Om inte kyrkans ledning vill ta sitt ansvar, då måste församlingarna göra det – i god reformatorisk anda.

Ola Sigurdson, Kyrkans Tidning 16/2023

Personlighet eller personliga apparater?
Jag är nämligen det som apparaten eller appen aldrig kan bli: person, utan kopia, i en värld av relationer genom min sårbara kropp, som hjälper mig att veta, vilja, känna, älska, hata. Jag har en unik historia av smärtor och framgångar. Jag kan det som en maskin aldrig kan lära sig: visa medkänsla, ge löften, vara ironisk, hoppas, glädjas, sörja och dö, att tjäna andra, att ge gåvor, ja skänka sig själv som gåva, be, tacka, lovprisa.

Anders Piltz, Signum 5/2018

Religiös teknologi
Silicon Valley är full av sina egna trossatser; där finns rationalisterna, teknoutopierna, de militanta ateisterna. Många teknologer verkar föredra att helga sina egna religioner i stället för att ansluta sig till de gamla, och därmed kasta bort tusentals år av humanistiskt resonemang och debatt på vägen.

Linda Kinstler, New York Times, 16/7 2021

Kropp, medvetande och datorer
Man underskattar den biologiska kroppens avgörande betydelse för medvetandet. Då kommer också den här absurda slutsatsen att vårt medvetande skulle kunna laddas upp i en dator.

Håkan Lindgren, Axess 5/2019