Den äkta förfalskningen – apropå AI
Det gäller att ge äktheten en ny och djupare innebörd... att demaskera den konventionella och borgerligt banala äktheten och samtidigt höja och förädla den så kallade falskheten så att en hittills okänd och sällsam frihet uppenbaras, ett tillstånd av indifferens och relativitet. Jag skapar helt enkelt frihet... Detta som kallas förfalskningar är det enda sanna uttrycket för vår samtid.

Konstförfalskaren i Torgny Lindgrens roman, Till sanningens lov (1991)

Fri tanke?
[Jag kommer att tänka på] ett uttalande av den danske kritikern Edvard Brandes: »Det finns inget som kan kallas fri tanke – åtminstone ingen tullfri tanke. Somliga tankar beskattas nämligen med förlusten av ära, samhällsposition och pengar.» På något sätt känns de orden fortfarande aktuella trots att de uttalades för mer än 100 år sedan.

Anne-Marie Pålsson, Sydsvenskan 16/1 2023

Den irrelevanta relevansen
Det är dags för kyrkan att släppa det krampaktiga kravet på att försöka konstruera relevans i alla regnbågens färger. Relevans kan nämligen inte fabriceras utan växer ur autenticitet. Svenska kyrkan måste lita på den egna autenticiteten. Vägen dit är lång.

Annika Borg, Axess nr 4/2023

Den osynliga församlingen
Jag menar att kyrkoordningen i dag är skriven så att den först betonar församlingen för att sedan osynliggöra den. Avgörande för detta är dagens valsystem, där vi väljer till pastorat men inte till församling. Konsekvensen blir att redan i valsystemet är församlingen osynliggjord.

Kyrkoherde Martin Lindh, Kyrkans Tidning nr 19/2023

Att ta lärdom
Alla system som lär sig av människor riskerar att lägga sig till med människors svagheter.

Prof. Max Tegmark i intervju om AI, SvD 30/4 2023

Nödvändig K-märkning!
Relationer borde K-märkas och de kan aldrig ersättas med system.

Karin Wall-Källming, Kyrkomusikernas tidning 4/2023