Navelsträngen
Vi lever som med en osynlig navelsträng till våra skärmförsedda digitala verktyg som transformerar våra liv till att leva alltmer genom dem.

Sissela Nutley, Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom (2022)

Apropå omorganisation – nytt och gammalt
[Det var] då allt som varit, allt förutvarande verkar föråldrat, odugligt, under vilken det, utöver en strävan att förändra det som man är trött på och låta unga krafter härja fritt, utöver den orsaken att den gamla ordningens brister är uppenbara och dess fördelar omärkliga, man utöver detta också ser otaliga andra orsaker varför man ska göra slut på det gamla och införa något nytt. Allt gjordes om, så som en ny invånare helt enkelt bara måste göra om den våning där hans företrädare länge har bott.

Leo Tolstoj, Krig och fred (1867)

Inte bara en privatsak
I ett sekulariserat samhälle uppfattas religionen ibland inte bara som en privatsak, utan rentav som något hotande mot vilket det allmänna måste sätta gränser. Vi menar att religionen inte kan begränsas till en snäv privatreligiositet, och att den rymmer djup och vidd som inte täcks av andra friheter, eftersom en människas livsåskådning inte enbart handlar om vad hon gör och tycker utan om vad hon innerst söker och är ... [Religionsfriheten] är därtill nära kopplad till samvetsfriheten, ytterligare en frihet som betraktas med stor misstänksamhet i den svenska debatten.

Magdalena Dahlborg & Daniel Stattin, Signum 3/2023

Berättelsernas makt
Berättelsen fungerar numera som en trollformel, som förvandlar all kunskap, allt handlande och till och med livet självt till någonting subjektivt och åtminstone delvis fiktivt ... att det måste finnas en sanning som borde vara någonting annat än ett personligt ställningstagande upplöses i narrativens »mjuka ljumma virvel»... Till slut dränks varje objektivitet i ett hav av individuella åsikter, upplevelser och minnen. Frågan »Hur känns det?» blir ofta början på en intellektuell kollaps.

Thomas Steinfeld, Axess nr 4/2023

Dricka brunn
Och folket sorlar och ropar efter andens levande vatten men vår kyrka står som en uttorkad brunn. Det är rysligt.

Sven Delblanc, Samuels bok, 1981