Fredens villkor

Endast en politik av ovillkorlig sannfärdighet, av djärv öppenhet och ömsesidigt förtroende leder till den fred som den förtrampade mänskligheten eftersträvar.

Kurt Eisner, ministerpresident i bayerska rådsre­publiken 1919

Storryssland bakom järnridån

Vladimir Putin ville återupprätta Storryssland med glansen från fornstora dar men lyckades enbart återuppföra järnridån, tragiskt nog till priset av åtskilliga människoliv.

Frida Park, Dagen 15/3

Ordslarva inte

Men det är,tror jag, viktigt att man inte slarvar med orden, att vi benämnersaker och ting på ett korrekt sätt. Det omätliga och alldeles meningslösa lidande som nu drabbar Ukraina är resultatet av ondska.

John Sjögren, Dagen 16/3

Den allmänneliga kyrkans allmännelighet

I en intervju med BBC, som citeras av Aleteia, säger Michael Nazir-Ali, alltså en av de fyra biskopar som nyligen lämnat Engelska kyrkan, att Engelska kyrkan plågas av »en brist på tillhörighet till en världsvid, universell kyrka, där beslut som påverkar alla också tas av alla,och inte enbart av en del av kyrkan».

Dagen 22/2