Kommunikation som inte kommunicerar
Att alltmer information på det kakofoniska sätt så som den kanaliseras genom våra datorer och mobiltelefoner faktiskt kan göra det svårare för oss att tänka djupt och långsiktigt. Vi får mer information men blir mindre insiktsfulla och får allt svårare att diskutera och tänka logiskt. Våra reaktioner blir alltmer känslostyrda. ... Så som informationen nu är utformad kan därför mer information leda till mindre kunskap och mer kommunikation leda till ett mer aggressivt och fragmentiserat samhälle.

Nicholas Carr, Axess nr 6/2018

 

Att vara levande på riktigt
För mig är skillnaden väsentlig, därför att jag är övertygad om att det här är just bara robotar. Det är någonting genuint, någonting som är på riktigt, med att vara närvarande i den organiska, verkliga världen. Även om man lever ett ändligt, dödligt liv så är det på riktigt.

Ulf Danielsson, Axess nr 5/2019

 

Evangeliets fred
Som Guds barn är vi kallade att stifta fred, men inte våldets och den starkes fred utan evangeliets fred som kommer ur den lidande kärleken. Vi kan därför sörja med dem som sörjer att deras religiösa känslor blir kränkta, samtidig som vi försvarar människors rätt att utföra just den kränkningen.

Daniel Ringdahl, Till Liv nr 9/2023

 

Aningen om Gud
Det finns en tomhet som är fylld av närvaro, en tystnad som är fylld av ljud, ett mörker som är bräddfyllt av ett paradoxalt sken. Varje människa som vill förverkliga och inte bara tala om Kristi efterföljelse och som lever i bön, förs av vår Herre – varsamt och abrupt, förr eller senare – in i ett mörker. I detta dunkel anar man att – men kanske inte så mycket vem Gud är.

Owe Wikström, Pilgrim nr 1/2009

 

Exkluderande nyfikenhet

Det är ett intressant fenomen: människor som tillhör den europeiska majoritetsbefolkningen är skeptiska till mystik och religion när det handlar om dem själva, men är tillåtande och nyfikna – stundtals till och med bejakande – när det handlar om andra.

Johan Anderberg, Sydsvenskan 10/9 2023