Besynnerligt hat
Det religionshat som man möter hos många intellektuella har alltid tyckts mig besynnerligt. Kanske är det avund. Kanske förstår de att den som tror på Gud kan tvivla på annat, medan de själva aldrig skulle våga ta minsta steg bort från den för tillfället gällande upplystheten.

Horace Engdahl, SvD 17/12 2023

 

En förtjusande tanke?
Man kan väl inte tro på någonting bara för att det är en förtjusande tanke? Nej, inte bara därför. Men den förtjusande tanken har en resonansbotten i vårt innersta, den får en återklang av någonting som knappast kan vara annat än Gud. Med den vetskapen, och med alla redskap som Gud genom kristendomen skänkt oss stackars irrande själar för att hitta meningen med livet och skapa ett paradis på jorden, är det otänkbart för mig att inte vara kristen i dag.

Erik Helmerson, Signum 8/2023

 

Invasiv världslighet
En andligt världslig kyrka är skrudad i religiöst språk, men agerar som en rent mänsklig institution som bara tjänar sitt eget fortbestånd och fyller mänskliga funktioner. Denna typ av andlig världslighet är invasiv och riskerar till slut att prägla allt som kyrkan gör.

Lucas Briola, Signum 7/2023

 

Mitt i mässan
Jag känner mig helt och fullt hemma i traditionen och i mässan. Och eukaristin är det mest centrala när det handlar om att utöva sin tro. I den mån jag anar något som helst av Kristus och frälsningen så är det i upplevelsen av det som sker i den katolska eukaristin.

Jon Fosse, intervju Dagen 8/12 2023

 

En ny existentiell värld
David Lyon beskriver hur den digitala teknologin, tillsammans med global rörlighet och kapitalism, har ändrat grunden för demokratin. Medborgaren har blivit konsument, ett objekt för systemet snarare än initiativtagare. Om man håller med Lyon så innebär det en djup förändring av synen på människan och världen, Det är en existentiellt ny värld, inte endast en teknologiskt ny. Det är i denna sorts samtal som jag tror att kyrkan, religiösa företrädare, troende i olika funktioner i samhället, humanister och samhällsvetare behöver engagera sig mer.

Susanne Wigort Yngvesson, Korsväg nr 4/2023