Liturgins »vi»
I koret sker mässan i samverkan mellan präst och gudstjänstdeltagare. De är tillsammans ett liturgiskt »vi».

Gunnar Weman, SPT nr 5/2023

 

Efterliturgi
Sändningen ... i högmässan är något helt annat än en enkel avslutning på dagens heliga möte. Den inleder »liturgin efter liturgin», dvs. tjänsten för medmänniskan.

Gunnar Weman, SPT nr 6/2023

 

Himmelsk verklighet på jorden
Endast genom jordiska medel är den himmelska verkligheten åtkomlig för människan. Hemligheten, mysteriet eller det sakramentala, ligger i att en del av de sätt genom vilka delaktigheten av Guds nåd förmedlas, inte bara vittnar om utan också själva har del i vad de förmedlar.

Gunnar Weman & Sven-Erik Brodd, Bikten – sakrament och praktik (2023)

 

Dålig sikt på vägen
När vi fyller vårt sinne med en massa meningslöst material, försvagar vi vår urskiljningsförmåga. Vårt förstånd har kanske inte blivit tillräckligt klart för att se vägen, men om vi inte passar oss kan vi förlora den ur sikte och förlora greppet om vart vi är på väg.

Jonathan Robinson, Den andliga kampen (2019)

 

Faran med AI
Jag tror inte att den verkliga faran med AI är att den får ett medvetande utan snarare att den riskerar göra mänskligheten artificiell ... Kyrkan behöver vara en plats för det äkta, svaga och det mänskliga – det som inte är perfekt. En plats för det omätbara och för frid, inte för prestation och effektivisering. I en mekanisk tid kan kyrkans genuina ljus lysa allt starkare, för det kommer vara en brinnande och naturlig eld i tidsandans kalla, artificiella skimmer

Emanuel Almroth, Dagen 6/2 2024