Korrekthetens blinda seende
Jag hade ögon att se med och ett medvetande inställt på att bortförklara vad jag såg. Denna »inre censor» är mer pålitlig och effektiv än någon officiell censurmyndighet.

Arthur Koestler, Den osynliga skriften – memoarer (1954)

 

Syndabockar
Syndabockstänkande kan framstå som en attraktiv förklaringsmodell, men historien visar att det är en farlig väg att slå in på. I det långa loppet enar det aldrig ett samhälle. Det slår sönder.

Martin Modéus, Dagens Nyheter 8/10 2023

 

Tvetydiga tvetydigheter
Det har funnits ett pastoralteologiskt och homiletiskt ideal, att förkunna folkkyrkans öppenhet genom att ge tvetydigheter plats. Vad som bottnar i en genuin vilja att vara välkomnande, att presentera en tro fri från tvingande anspråk – kan lätt bli ängsligt så till den grad att förkunnaren ber om ursäkt för evangeliet.

Fanny Willman, ledare Kyrkans Tidning nr 13/14 2024

 

Trons kamp
Detta vet jag: Tanken att det inte pågår någon kamp i människan gör att man blir lat – den tanken föds när man inte tar itu med sin nedstämdhet. Ty utan kamp skulle det inte behövas någon vaksamhet eller uppmärksamhet, och varken bön eller tillbedjan skulle ha något värde. Alla kunde lägga sig ner och upphöra att röra på sig.

Isak Syriern, Pilgrim nr. 3/2005