Yttrandefrihet som ett själens behov

Total, obegränsad yttrandefrihet, för vilken åsikt det vara må, utan någon restriktion eller reservation, är ett absolut behov för det mänskliga intellektet. Följaktligen är det också ett själens behov, ty när intellektet inte befinner sig väl blir hela själen sjuk.

Simone Weil, Att slå rot

Makten som vill ha makten och tystar kritiken

Jag tror inte på pressfrihet. Den blir alltför mäktig. Ursäkta min uppriktighet, men av egen erfarenhet har jag i fängelset sett att pressen har den verkliga makten i Amerika. Före första världskriget var pressen relativt fri i Tyskland. Efter kriget attackerade alla varandra.

Herman Göring, ur förhörsprotokollen från Nürnberg 1945

Det fria ordets ofrihet

Det är också tydligt hur selektivt journalisters och journalistorganisationers intresse för andras yttrandefrihet kan vara. Vissas kränkthet övertrumfar andras. De med snygg fernissa kan tämligen ostört plocka bort böcker ur kurslitteraturen och hindra föreläsare från att föreläsa. De självcensurerade anpassar sig. De likformiga applåderar varandra. Beslagtagna böcker och bortplockade ledarskribenter väcker ingen allmän upprördhet.

Lars Åberg, SvD 26 juni 2020

Monokulturism

Våra lärosäten löper risk att bli »monokulturer» som lutar så tungt åt ett visst ideologiskt håll att de förkväver yttrandefriheten, undergräver den intellektuella mångfalden, stoppar forskningen på kontroversiella områden och eroderar lärarnas möjligheter att utveckla det balanserade kritiska tänkandet hos sina studenter som våra polariserade samhällen är i så desperat behov av.

Matthew Goodwin, Axess nr 3/2021