Prenumerera på Svensk Pastoraltidskrift:

  • Teologi rakt in i församlingslivet
  • Platsen för det goda kyrkliga samtalet
  • Den självklara tidskriften för präster, diakoner och kyrkomusiker – kyrklig samtidsanalys, teologisk fördjupning, handfast hjälp i gudstjänstförberedelsen mm
  • SPT för klassisk kristen tro i vår tid

Månadsprenumeration - 55:-

Varannan vecka fylls webbplatsen på med artiklar, predikoförberedande material, recensioner, opinion och samtidskommentarer. Hitta lediga tjänster och se vem som fått ny tjänst. När papperstidningen publiceras får du ett nyhetsbrev i e-posten med länkar till alla artiklar. Du kan när som helst säga upp prenumerationen.

Klicka här för månadsprenumeration

Årsprenumeration - 550:-

Om du tecknar ett år i taget får du två månader gratis varje år.

Klicka här för årsprenumeration


Erbjudandet gäller digital prenumeration samt tidningen i PDF-format. Vill du hellre prenumerera på papperstidningen kan du läsa om hur man gör det här: https://pastoraltidskrift.se/prenumerera/

Smakprov

Här är några artiklar vi öppnat för fri läsning för att du skall kunna bilda dig en uppfattning om innehållet:

Svenska kyrkan i nöd och nåd
Hur en församling hanterat gudstjänstlivet under pandemin visar på dess kyrkosyn. Inställda eller flerfaldigade gudstjänster handlar om ecklesiologi, om mässans riktning och innehåll, om människors längtan och vår kallelse att fira gudstjänst.
Domssöndagen
Mötet med Herren Jesus är avgörande för tid och evighet. När en människa tar emot Herren förvandlas förutsättningarna för hennes fortsatta leverne radikalt. Varken den lekamliga eller den eviga döden kan skilja henne från Guds kärlek.
Varför berätta Bibeln för barn?
Sören Dalevi, biskop i Karlstad, som har doktorerat om barnbiblar, har även sammanställt Barnens Bästa Bibel, en uppmärksammad barnbibel. Han tar i denna artikel upp olika barnsyner och visar på vikten av att även de svåra berättelserna berättas för barnen.
Ryska gestalter
Att läsa Bodin är alltid en läsning att se fram mot. Boken är mycket riktigt fylld av lärdom och intressanta perspektiv. För den som inte har drabbats av panik vad gäller rysk kultur finns här mycket att hämta.
Historien om Hillsong
De evangelikala väckelserörelserna är på stark frammarsch. Även i Sverige märks detta. En kombination av vår tids populärkultur, en tydlig kristusförkunnelse och en klassisk kristen moralsyn har visat sig vara attraktiv.
Rysk-ukrainska kriget och ortodoxin
Både Rysslands president Vladimir Putin och den rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill talar gärna om de ukrainska och ryska folken som broderfolk och menar därtill att Ukraina i kyrkligt avseende ska vara underställt Moskva.
Biskoparna fokuserar
»Vad skulle du själv vilja fokusera mer på som biskop?»Detta är den tredje av de sex frågor som SPT ställde till Svenska kyrkans biskopar.
Som klaraste vattuflöden – om en sinnlig psalm
Psalmen kom med i förslaget till 1937 års psalmbok men mötte en hel del motstånd. Kyrkomötet fann vissa passager alltför sinnliga. Själva statsrådet Arthur Engberg (s) vägrade in i det sista att av samma skäl godkänna vissa formuleringar.
13 råd till en själasörjare
Ibland kan vanliga råd behövas i själavården – kanske inte bara själavårdens »när, var, hur», utan råd som är svårare att fånga på ett mer exakt sätt men som inte desto mindre kan vara angelägna. I denna artikel ger skribenten, SPT:s redaktör och kyrkoherde em., tretton ostrukturerade råd för en

SPTs ledare är alltid öppna för läsning. Dem finner du här: https://pastoraltidskrift.se/tag/ledare/