Prenumerera på SPT
Papperstidningen eller webbprenumeration. Prenumererar man på papper får man också tillgång till webben utan extra kostnad.

Smakprov

Här är några artiklar vi öppnat för fri läsning för att du skall kunna bilda dig en uppfattning om innehållet:

Jul i Ukraina – politisk och kyrklig powerplay
På själva dopdagen av det heliga Rus, den 28 juli, skrev president Zelenskij under den lag som ändrar ett antal datum vad gäller högtider. Där är också den ortodoxa julen den 7 januari är inställd eller avskaffad, om man så vill.
Kyrkoherderollen – att hålla pastoralt fokus
I dag är förutsättningarna för en kyrkoherde helt enkelt annorlunda jämfört med din personliga förebild från X antal årtionden sedan. Här behöver jag urskilja vilka förväntningar som stöttar mig och vilka som tar modet ifrån mig.
Samtal med kardinalen, I
Det är för tidigt att säga hur det kommer att bli i framtiden, men ännu så länge är man bunden av statens definition av vad kyrkan är, och då är man faktiskt också bunden vid staten. Man har en egen lag för Svenska kyrkan, vilket ur ekumenisk synvinkel är olyckligt.
Att bygga församling – Erfarenheter från ett församlingsbygge, II
Församlingslivet är inte statiskt. För att återvända till timmermannen: Han bygger vidare. Ibland stort. Resa takstolar syns tydligt för alla, några brädor inomhus sker mer dolt. Församlingsrådet har satt ett motto: En växande församling – och då gäller det både bredd och djup.
Är kristenhetens slut en förutsättning för kristendomens renässans?
När kristenheten som samhällsideologi går hädan och kristendomen inte längre bärs upp av en stats kollektiv, omprövas varje enskild kristens handlingar, tankar och tro gentemot medmänniskor och Gud. Det kan förefalla både tungt och ensamt, men också utgöra startskottet till något bättre.
Varför berätta Bibeln för barn?
Sören Dalevi, biskop i Karlstad, som har doktorerat om barnbiblar, har även sammanställt Barnens Bästa Bibel, en uppmärksammad barnbibel. Han tar i denna artikel upp olika barnsyner och visar på vikten av att även de svåra berättelserna berättas för barnen.
Som klaraste vattuflöden – om en sinnlig psalm
Psalmen kom med i förslaget till 1937 års psalmbok men mötte en hel del motstånd. Kyrkomötet fann vissa passager alltför sinnliga. Själva statsrådet Arthur Engberg (s) vägrade in i det sista att av samma skäl godkänna vissa formuleringar.
13 råd till en själasörjare
Ibland kan vanliga råd behövas i själavården – kanske inte bara själavårdens »när, var, hur», utan råd som är svårare att fånga på ett mer exakt sätt men som inte desto mindre kan vara angelägna. I denna artikel ger skribenten, SPT:s redaktör och kyrkoherde em., tretton ostrukturerade råd för en

SPTs ledare är alltid öppna för läsning. Dem finner du här: https://pastoraltidskrift.se/tag/ledare/